2021

NAVZOČNOSTI

Lahko bi jih tudi ne bilo.
Ne tu.
Če bi jih ne bilo tu, bi bilo množičnosti kot signalu uspešnosti morda bolj zadoščeno.
Biti povsod.
Takrat bi morda bile tudi manj vsiljive – bile bi, ko, če sploh, bi se komu tako zazdelo.
In toliko časa.
Njihova navzočnost, pogojena z arbitrarnostjo poslušalke.
Kako preprosto je določati navzočnost zvočnosti.

Ampak njih to ne zanima.
Nas tudi ne.
Nove oblike navzočnosti kot rešilna bilka subjektivacije?
Ne.
Spolno razliko določa izključno zunanja zaznava, ki,
to je ključno,
s tem določa tudi možnost navzočnosti.
To pa nas zanima.

Zvočenje kot reprezentacijsko polje inovacije.
Ali regresije, kakopak.
Toda:
Onkraj prisile zvočenja, zvočenje kot možnost.
Od tu dalje pa je teža na poslušalki.
Bo ali pa ne bo.
Morda ne bi bilo slabo, če bi?

In tako prihajajo.

Ena po ena.
Ena z glasbenim instrumentom, ki je živ ali pa ni živ, to bomo šele izvedeli.
Ena, ki se z instrumentom ne spne, marveč z njim tvori navzočnost vmesnosti.
Ena, ki s premikanjem razmišlja o navzočnosti v navzočnosti prostora.
Ena, ki s svojo navzočnostjo preizprašuje odsotnost navzočnosti.
Ena, ki opazuje navzočnost političnega.
Ena, ki je glas in tako navzočnost sama.

Dobrodošle in dobrodošli. Želimo vam pozorno poslušanje.
Ljubljana, avgust 2021

Za Topografije zvoka
Nina Dragičević

PROGRAMSKI KATALOG 2021


Edition 2019 – catalogue (in Slovenian and English)

Edition 2018 – catalogue (Slovenian and English)

Edition 2017 – catalogue (in Slovenian)