Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Prehajanja s CHRISTINO KUBISCH: Štiri desetletja umetniškega ustvarjanja

20/09/2019, 20:00 - 22:00

Photo: Dieter Scheyhing. Copyright: Christina Kubisch.

Prehajanja s Christino Kubisch: Štiri desetletja umetniškega ustvarjanja

Christina Kubisch (1948) je nemška skladateljica, pionirka zvočnih umetnosti, performativna umetnica, profesorica in flavtistka. Njeno delo izkazuje umetniško širino, ki jo lahko označimo kot ‘sinteza umetnosti’: odkrivanje akustičnega prostora in dimenzije časa v vizualni umetnosti na eni strani ter redefiniranje odnosov med materialom in obliko na drugi. Njene skladbe so večinoma elektroakustične, pisala pa je tudi za orkestre.

Študirala je slikarstvo, glasbo in elektroniko. Kot umetnica je opozorila nase v sredini sedemdesetih let prejšnjega stoletja s svojimi zgodnjimi deli, koncerti, performansi in multimedijskimi instalacijami; njeni deli iz tega časa sta, denimo, multimedijski performans Two and Two (1977) in minimalistična kompozicija Tempo Liquido (1979). Ob prelomu v osemdeseta je začela v svojih zvočnih instalacijah uporabljati elektromagnetno indukcijo: njeno delo Il Respiro del Mare (1981) predstavlja začetek njene kariere zvočnega inženiringa, saj je prav z njim razvila sistem elektromagnetne indukcije zvoka. Vse odtlej nenehno izpopolnjuje svojo prakso uprizarjanja učinkov brezžičnih elektromagnetnih prenosov. Od leta 1986 dodaja v svoja zvočna dela tudi svetlobo kot umetniški element. V tem času je ustvarila kompozicije On Air (1984), Iter Magneticum (1986) in Night Flight (1987). Leta 1990 je začela ustvarjati svoja prva dela s sončno energijo. Leta 1994 je ustvarila instalacijo Sechs Spiegel, ki sodi med njena najbolj znana dela: v njem uporablja arhitekturne proporce znamenite nemške Ludvikove cerkve, da bi določila ritem ponovitev in pavz pri vibriranju pivskih kozarcev. Leta 1996 je začela s Projektom Clocktower, v katerem je aktivirala uro na zvoniku, ki že dolgo ni bila v uporabi: zvoke je ustvarjala tako, da je z različnimi predmeti zvonila in udarjala po zvonovih ure. Leta 2003 je začela z Električnimi sprehodi, ki so nekakšen voden ogled skozi mesto, v tiste predele, ki predstavljajo zanimive zvočne krajine; udeleženci ob tem dobijo posebne slušalke. Ves čas svojega ustvarjanja sodeluje z različnimi glasbeniki – med drugim je leta 2018 posnela skupno ploščo z Anneo Lockwood, The Secret Life of the Inaudible.

Christina Kubisch bo s kombinacijo predavanja in performansa predstavila štiri desetletja svojih zvočnih projektov in raziskovanja ‘skritih’ zvokov. Avtorica bo predstavila zvočne vzorce in kratke videe o delu v trajanju “Electrical Walks”, ki sega v več kot petnajst let elektromagnetnih raziskav v mestih. Drugi del večera bo potekal ob predstavitvi dela The Secret Life of the Inaudible iz leta 2018 in albuma The Cat’s Dream iz leta 1987.

 

Traversing with Christina Kubisch: Four Decades of Artistic Creativity

Christina Kubisch (1948) is a German composer, pioneer of sound art, performative artist, professor and flautist. Her work displays an artistic development which is often described as the “synthesis of arts”: the discovery of acoustic space and the dimension of time in the visual arts on the one hand, and a redefinition of relationships between material and form on the other. Her compositions are mostly electroacoustic, but she has written for ensembles as well.

Christina Kubisch studied painting, music and electronics. As an artist she gained recognition in the mid-1970s with her early works including concerts, performances and multimedia installations; her works during that time are, for example, a live multimedia performance Two and Two (1977) and a minimalist composition Tempo Liquido (1979). At the turn of the 1980s she began to use electromagnetic induction in her sound installations: her work Il Respiro del Mare (1981) began her sound engineering career, as with it she developed a system for an electromagnetic sound induction. Since then she has been constantly refining her practice of staging the effects of wireless electromagnetic transmissions. Since 1986 she has been adding light as an artistic element to her work with sound. During that time, she created the pieces On Air (1984), Iter Magneticum (1986) and Night Flight (1987). In 1990, she began creating her first works with solar energy. In 1994, she created an installation Sechs Spiegel which is one of her most famous pieces: the piece uses the architectural proportions of the German building Ludgwigskirche to determine the rates of repetitions and pauses in vibrating drinking glasses. In 1996, she began The Clocktower Project in which she reactivated a clocktower that had long been out of commission: she created and recorded sounds for the project by ringing, striking, hammering and brushing the bells of the clock with different objects. In 2003, she began with her Electrical Walks projects: the walks are a sort of guided tour through a city, where participants are given special headphones, designed by Kubisch, and directed to parts of the city that have interesting soundscapes. Throughout her career, she has collaborated with various musicians – including Annea Lockwood, resulting in the CD The Secret Life of the Inaudible in 2018.

At Topographies of sound, Christina Kubisch will showcase four decades of her sound projects and exploration of ‘hidden’ sounds through a combination of lecture and performance. The author will present audio samples and short video clips about the ongoing work Electrical Walks, representing more than fifteen years of electromagnetic research in cities. The second part of the evening will feature a live mix of a piece of The Secret Life of the Inaudible from 1987 and a live mix of a piece of the album The Cat’s Dream from 1987.

 

 

 

Details

Date:
20/09/2019
Time:
20:00 - 22:00

Venue

Cankarjev dom, Klub CD
Prešernova cesta 10
Ljubljana, Slovenia
+ Google Map