Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

IRENA TOMAŽIN ZAGORIČNIK: Kost glasu # pre(d)govor /The Bone of the Voice # Pre-Speech

28/09/2018, 20:00 - 22:00

Irena_Tomazin_Zagoricnik

Irena Z. Tomažin: Kost glasu # pre(d)govor

Irena Tomažin Zagoričnik: »V delu Kost glasu # pre(d)govor gre za nadaljevanje preizpraševanja glasu in njegove materije oziroma načina prisotnosti. Prehajanje glasu v zvok je povezano tudi s prehajanjem besede v hrup, pred-govora v govor, mesa v telo. To je zelo poenostavljena delitev, ki jo večna zanka uganke ‘in beseda je meso postala’ spravlja v zadrego. Toda v tej delitvi večinoma bivamo in se razumemo – žal, mimo ugank, ki nas najbolj zaznamujejo«.

glas me izdolbe, medtem ko segam proti sebi.
telo vzhaja pridušeno in izzveni v poku čeljusti.
poslušam, kje se meso odpira.
gibanje v zanki, v horizontalni osmici.
kot strune so te kosti kot cevi.
piha skoznje, potiho.

Biografija: Irena Tomažin Zagoričnik je vokalistka/pevka in performerka/plesalka, ki v svojem delu raziskuje predvsem odnos med glasom, telesom, gibom in prostorom. Do sedaj je ustvarila več avtorskih projektov: Hitchcockove metamorfoze, Kaprica, (S)pozaba kaprice, Kot kaplja dežja v usta molka, Splet okoliščin, Okus tišine vedno odmeva, Obrazi glasov/šum, Telo glasu, Mes(t)o glasu. Poleg predstav ustvarja tudi v polju elektroakustične in improvizirane glasbe ter z glasbeno skupino Borghesia in mnogimi domačimi ter tujimi glasbeniki nastopa doma in v tujini. Izdala je dve avtorski zgoščenki: Crying Games (založba rx-tx) in Taste of Silence (založba Kamizdat). Redno poučuje na delavnicah doma in v tujini.

Irena Z. Tomažin: Bone of the Voice # Pre-Speech

Irena Tomažin Zagoričnik about the work: “Bone of the Voice # Pre-Speech is a continuation of the questioning of the voice and its matter or its mode of presence. The modification of voice into sound is also connected with the modification of word into noise, of pre-speech into speech, of flesh into body. This is a very simplified division which is put into question by the eternal loop of the enigma ‘and the word became flesh’. But in this division we mostly live and understand each other – unfortunately, past the enigmas that mark us the most.”

The sound carves me, while I am reaching out to myself.
The body rises thickly and dies away in the pop of the jaw.
I am listening to where the meat is opening up.
The movement in a loop, in a horizontal eight.
As strings are these bones as tubes.
It blows through them, quietly.

Biography: Irena Tomažin Zagoričnik is a vocalist/singer and performer/dancer who in her work mainly explores the relationship between voice, body, movement and space. So far, she has created several authorial projects: Hitchcock’s metamorphosis, Caprice, Caprice (re)lapsed, As a drop of rain into the mouth of silence, Set of Circumstances, The taste of silence always resonates, Faces of voices/Noise, Body of the Voice, Moved by Voice. In addition to performances, she is also creative in the field of electro-acoustic and improvised music, and with the music group Borghesia and many other musicians performs in Slovenia and abroad. She has released two CDs: Crying Games (rx-tx label) and Taste of Silence (Kamizdat label). She regularly teaches at workshops in Slovenia and abroad.

Details

Date:
28/09/2018
Time:
20:00 - 22:00

Venue

Galerija ŠKUC
Stari trg 21
Ljubljana, Slovenia