Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

IVANA MARIČIĆ: (De)konstrukcija subjekta skozi glasbo /(De)construction of the subject through music

30/09/2018, 20:00 - 21:00

IVANA MARIČIĆ: (De)konstrukcija subjekta skozi glasbo

Ivana Maričić o predavanju: “Glasba je temporalna umetnost. Če poslušamo glasbo, dobimo sliko celote šele retrospektivno. Kaj pa v tem času počne subjekt? Ali sploh kaj počne? Roland Barthes povezuje jouissance in desubjektivizacijo z glasbo. Toda desubjektivizacija prvič, subjekta predpostavlja, drugič, ta subjekt preživi desubjektivizacijo in je še naprej subjekt. V predavanju se torej sprašujem, kaj umetnost oziroma glasba naredi subjektu”.

Biografija: Ivana Maričić (r. 1995) se je po končani Srednji glasbeni šoli v Varaždinu (na Hrvaškem) vpisala na študij muzikologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani, kjer trenutno zaključuje magistrski študij. Sodelovala je s Slovensko filharmonijo, Simfoničnim orkestrom RTV Slovenije, Glasbeno akademijo, festivalom TENSO, glasbenim časopisom Glasna, 3. programom Radia Slovenije ter Zavodom Sploh. Leta 2018 je sodelovala na konferenci Beauvoir, naš čas in ‘mi’. Objavila je v zborniku Radovi Hrvaške akademije znanosti in umetnosti. Bila je sodelavka seminarja baročne glasbe in plesa Aestas Musica, sodeluje pa tudi pri organizaciji dogodkov pri Glasbeni mladini Varaždin; med drugim je vodila okrogli mizi Feminizem in glasba z Nino Dragičević ter Mednarodna kariera? z Dubravkom Vukalovićem in Brunom Vlahekom.

IVANA MARIČIĆ: (De)construction of the subject through music

Ivana Maričić about her lecture: “Music is a temporal art. If we listen to music, we get a picture of the whole only retrospectively. But what is the subject doing during this time? Does he or she even do anything? Roland Barthes connects jouissance and desubjectivation with music. But desubjectivization presupposes the very existence of the subject, and on the other hand, this subject survives the desubjectivization and remains a subject. In the lecture, I therefore wonder what art or music does to the subject”.

Biography: After finishing the Secondary Music School in Varaždin (Croatia), Ivana Maričić (b. 1995) enrolled in the study of Musicology at the Faculty of Arts in Ljubljana, where she is currently finishing her master’s degree. She collaborates with the Slovenian Philharmonic, Symphony Orchestra of RTV Slovenia, Academy of Music, TENSO Festival, Glasna magazine, 3rd programme of Radio Slovenia (ARS), and Sploh Institute. In 2018 she participated at the Beauvoir, our time and ‘we’ conference. One of her texts is published in the collection Works of the Croatian Academy of Sciences and Arts. She participated in the seminar of Baroque music and dance Aestas Musica, and also in the organization of the events of the Musicial Youth Varaždin; among them two round tables: Feminism and music with Nina Dragičević, and International Career? with Dubravko Vukalović and Bruno Vlahek.

Details

Date:
30/09/2018
Time:
20:00 - 21:00

Venue

Galerija ŠKUC
Stari trg 21
Ljubljana, Slovenia