Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

LARISA VRHUNC: Postajanje zvok, postajanje pomen /Becoming sound, becoming meaning

03/10/2018, 20:00 - 21:30

Larisa_Vrhunc

LARISA VRHUNC: Postajanje zvok, postajanje pomen

V prvem delu večera se bomo z avtorico pogovarjali o njenem delu, načinih ustvarjanja, afiniteti do spektralne glasbe, spraševali o postajanju prostora prek zvočnosti in pomenih, ki nastanejo v stiku specifičnih zvokov s specifičnimi prostori.

Pogovoru bo sledila izvedba dela za klavir Za Nino (2018). Avtorica o delu: “Kot nakazuje že naslov, je delo posvečeno Nini Prešiček, glasbenici z izjemnim izvajalskim razponom … Mislim, da sem se predvsem ukvarjala s tem, kaj se da narediti, da bi se malo oddaljila od vse semantične prtljage tega instrumenta. Da bi poslušali kvaliteto zvoka in ne iskali ‘pianističnih’ referenc. Zato, na primer, ni virtuoznosti. Čeprav sem se želela izogniti klišejem, je tudi preparacija seveda že kliše, vendar sem potrebovala nekakšno širitev zvočnega polja. Mislim, da gre elektronika v isto smer, samo še malo dlje, torej izhajati iz zvoka klavirja, vendar razpreti njegove meje.”

Koprodukcija: Radio Slovenija

Biografija: Larisa Vrhunc je skladateljica, ki deluje na področju sodobne umetnostne glasbe. V središču njenega zanimanja je instrumentalni zvok kot materija, iz katere gradi skladbe za različne akustične zasedbe, pri čemer je pogosto prisotno tudi prenašanje elektronskih postopkov v polje akustičnega. Za svoja dela je prejela več domačih in tujih nagrad, med njimi Nagrado Prešernovega sklada. Je redna profesorica za teorijo glasbe na Oddelku za muzikologijo Filozofske fakultete Univeze v Ljubljani in avtorica učbenika Glasbeni stavek: oblikoslovje, ki je doživel četrti ponatis. Letos je izšla tudi njena monografija Vplivi spektralne glasbe na slovensko kompozicijsko ustvarjalnost zadnjih desetletij.

Facebook event

LARISA VRHUNC: Becoming sound, becoming meaning

In the first part of the evening we will talk with the author about her work, her creative methods, affinity for spectral music, becoming space through sounds, and about meanings that emerge in the contact of specific sounds with specific places.

The talk will be followed by a performance of a piano piece For Nina (2018). The author about the work: “As the title suggests, the work is dedicated to Nina Prešiček, a musician with an exceptional performance range … I think I was primarily concerned with what to do in order to get a little away from all the semantic luggage of this instrument, to just listen to the quality of sound and not look for ‘pianistic’ references. That is why, for example, there is no virtuosity. Although I wanted to avoid clichés, the very preparation of a piano is of course already a cliché, but I needed a kind of an expansion of the sound field. I think that the electronics go in the same direction, but just a little further. Therefore, to originate from the sound of the piano, but to expand its borders.”

Co-production: Radio Slovenia

Biography: Larisa Vrhunc is a composer working in the field of contemporary art music. At the heart of her interest is instrumental sound as a material from which she builds compositions for various acoustic ensembles, but she also often transfers electronic procedures into the acoustic field. She received several awards, including the Prešeren Foundation Award. She is a professor of music theory at the Department of Musicology at the Faculty of Arts of University of Ljubljana, and the author of the textbook Musical sentence: Morphology, which has undergone a fourth reprint. This year, her monograph entitled The Effects of Spectral Music on the Slovene Compositional Creativity of the Last Decades was also published.

Details

Date:
03/10/2018
Time:
20:00 - 21:30

Venue

Radio Slovenija – program Ars