Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

NADA GROŠELJ: Simbolika glasov v jeziku /Symbolism of voices in language

01/10/2018, 20:00 - 21:30

NADA GROŠELJ: Simbolika glasov v jeziku

Nada Grošelj o predavanju: “Pri simboliki glasov gre za povezavo med zvenom in pomenom v jeziku. O obstoju take simbolike in o tem, kaj natanko naj bi posamezni fonemi izražali, se krešejo mnenja že od antike dalje, toda ker je pojav zelo subjektiven, mu preučevalci pripisujejo različno težo. Pomene, ki naj bi jih glasovi potencirali, lahko razdelimo v onomatopoijo in v abstraktno simboliko, ki obsega slušno, vizualno, čustveno in celo tipalno simboliko. Za glasbene strokovnjake je morda najzanimivejša tako imenovana slušna simbolika, ko beseda sicer spominja na nek zvok, a ga ne posnema točno, ali ko besedilo z izbiro glasov vzbudi kako slušno asociacijo.”

Biografija: Anglistka in latinistka Nada Marija Grošelj se je po doktoratu iz jezikoslovja (2005) registrirala kot samostojna prevajalka. Prevaja pretežno iz angleščine, latinščine in švedščine in iz slovenščine v angleščino. Njeni književni prevodi (doslej izdanih monografskih prevodov je 58) segajo od leposlovja do literarne teorije, filozofije, zgodovine, teologije in mitologije. V znanstvenih prispevkih obravnava prevajalske probleme, angleške in antične rimske pisce in antično mitologijo. Kot zunanja sodelavka z nazivom docentke poučuje angleščino na ljubljanski Filozofski fakulteti. Od leta 2009 soorganizira interdisciplinarni znanstveni Grošljev simpozij in od 2010 sodeluje pri Festivalu Pranger kot vodja prevajalskega programa. Leta 2007 je prejela priznanje za mladega prevajalca (zdaj nagrada Radojke Vrančič) in leta 2011 Sovretovo nagrado, letos pa je bila uvrščena na častno listo IBBY.

NADA GROŠELJ: Voice symbolism in language

Nada Grošelj about her lecture: “Voice symbolism deals with a connection between sound and meaning in language. The existence of such symbolism and the exact meaning of the phonemes have been debated since antiquity, but since the phenomenon is very subjective, researchers attach different weight to it. The meanings that might be emphasized by voices can be divided into onomatopoeia and abstract symbolism, which encompasses aural, visual, emotional, and even tactile symbolism. Music professionals may be most interested in the so-called aural symbolism, where the word resembles a sound, but it does not imitate it accurately, or when the text with the choice of voices stimulates an aural association.”

Biography: After finishing her PhD in linguistics (2005), Anglicist in Latinist Nada Marija Grošelj registered as an independent translator. She translates mostly from English, Latin and Swedish, and from Slovene to English. Her literary translations (58 monographs published so far) range from belles-lettres to literary theory, philosophy, history, theology and mythology. In her scientific papers, she deals with translation problems, English and Roman writers and antique mythology. As an assistant professor, she teaches English at the Ljubljana’s Faculty of Arts. Since 2009, she is the co-producer of an interdisciplinary scientific Grošelj Symposium, and since 2010, she has been participating at the Pranger Festival as a coordinator of the translation program. In 2007, she received the Young Translator Award (now Radojka Vrančič Award), and in 2011 the Sovretova Award. In 2018 she was placed on the IBBY honorary list.

Details

Date:
01/10/2018
Time:
20:00 - 21:30

Venue

Galerija ŠKUC
Stari trg 21
Ljubljana, Slovenia