Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Ana Kravanja, Jasna Kolar, Jelena Rusjan, Nina Farič Kikiriki, Tina Jenko: PREHAJANJA

16/09/2019, 20:00 - 22:00

Ana Kravanja, Jasna Kolar, Jelena Rusjan, Nina Farič Kikiriki, Tina Jenko: PREHAJANJA

To ni koncert neke skupine. Prav tako to niso posamični koncerti. To so srečanja umetnic, ki delujejo na različnih mestih zvočnih umetnosti. Morda jim je marsikaj skupnega, tega ne vemo, tudi vprašali ne bomo, saj bo odgovor mogoče najti v njihovih zvočnih izrazih. Gotovo pa jim je skupno to, da so vse tu zdaj. Njihove specifičnosti izhajajo iz njihovih specifičnih referencialnosti, ki pa se bodo s srečanjem, še posebej pa s prehajanjem od ene do druge, spletle v širši spoj zgodovinskih in prihodnostnih izhodišč, dikcij, platform in, spet, referencialnosti. To je predlog njihovega (in našega) skupaj v času nezamisljivega skupaj.

Ana Kravanja (1983) deluje v glasbeni skupini Širom, avtorsko glasbo pa ustvarja tudi za gledališke predstave, filme, animacije, pripovedovanja itn. Zasnovala je projekt Glacies, pri katerem glasbeniki igrajo na hladilniške police. Med letoma 2012 in 2016 sta v duu Najoua s Samom Kutinom ustvarjala glasbo za štirinajst kalimb in posnela dve plošči. Je ena desetina Olfamoštva. Kot improvizatorka na violini je sodelovala s številnimi slovenskimi in tujimi glasbeniki in plesalci: Samo Kutin, Tomaž Grom, Irena Tomažin, Vid & Jošt Drašler, Andrej Fon, Ina Puntar, Tea Vidmar, Tijana Stanković, Matija Schellander, Susanna Gartmayer, Margarethe Maierhofer-Lischka, Henrik Olsson, Raphael Roginski, Ryuzo Fukuhara itd.

Jasna Kolar (1995) je saksofonistka, aktivna v različnih zasedbah klasične, jazz in improvizirane glasbe. Po opravljeni glasbeni maturi I. Gimnazije v Celju pod mentorstvom prof. Aleša Logarja je svoje izobraževanje nadaljevala na Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana pod mentorstvom prof. Klemna Kotarja. Redno nastopa z Olfamoštvom, kot članica Subconscious.Rituals je igrala na festivalu Jazz Cerkno 2018 in delavnici Jazzinty 2018. Nastopila je tudi na festivalih Zvokotok in Neforma, Friforma ter Sound Explicit 2017 v zasedbi Dré Hočevar Coding of Evidentiality.

Jelena Rusjan (1979) je diplomirala na oddelku za igro Akademije scenskih umetnosti v Sarajevu. Leta 2004 se je preselila v Ljubljano, kjer je kot igralka in plesalka sodelovala v številnih predstavah, tudi v evropskih koprodukcijah. Leta 2009 je ustvarila prvo avtorsko predstavo Škrip Orkestra, v letu 2013 pa Škrip Inc. v koprodukciji Zavoda Maska in CUK Kino Šiška. Leta 2016 je trilogijo Škrip zaključila s predstavo ÜberŠkrip v Slovenskem mladinskem gledališču. Leta 2012 ustanovila glasbeno skupino Trus!, kjer igra bas kitaro in poje. Leta 2014 se je kot basistka in vokalistka priključila ponovno oživljeni zasedbi Borghesia. Živi in dela v Ljubljani.

Nina Farič alias Kikiriki je že dvajset let dejavna v raznih glasbenih kolektivih. Najprej kot vokalistka, kasneje kot inštrumentalistka in od leta 2009 kot solo noise izvajalka. Osredotoča se na eksperimentiranje z v živo sproduciranim zvokom iz predvsem analognih sintetizatorjev in D.I.Y. vezij. Do zdaj je izdala deset izdaj in splitov. Večina posnetkov je posnetih v živo, v studiu ali na koncertih. Zraven eksperimentalnega zvočenja se ukvarja tudi z didžejanjem v kolektivu Dubomb pod imenom Madamdub.

Tina Jenko (1972) je bobnarka. Bobne igra včasih občasno, občasno pa tudi redno. Rastline jo imajo službeno rade, ona pa njih nazaj. Kot Primorki ji je všeč čudna glasba, če ni preveč čudna in če je v njej dovolj mesa. Po horoskopu je največkrat astrolog. Zelo rada tudi živi in dela, pa čeprav v Ljubljani.

Ana Kravanja, Jasna Kolar, Jelena Rusjan, Nina Farič Kikiriki, Tina Jenko: TRAVERSING

This is not a band concert. These are not individual concerts. These are encounters of women artists who work in different places of the sound arts. Maybe they have a lot in common, we don’t know that, and we won’t ask them either, as we may find the answer in their sound expressions. But what they do have in common is that they are all here now. Their specificities arise from their specific referentialities, which, through an encounter, and especially with traversing from one to other, interweave into a broader mixture of historical and future starting points, dictions, platforms and, again, referentialities. This is a proposition of their (and our) togetherness at a time of an inconceivable togetherness.

Ana Kravanja (1983) is a member of the music group Širom. She also creates original music for theatrical performances, films, animations, narratives and poetry. In 2013, she conceived the Glacies project in which musicians play on refrigerator shelves. Between 2012 and 2016, she created music for fourteen calimbas and recorded two records with the duo Najoua with Samo Kutin. She is one tenth of Olfamoštvo. As an improviser on the violin, she collaborated with numerous Slovenian and foreign musicians and dancers: Samo Kutin, Tomaž Grom, Irena Tomažin, Vid & Jošt Drašler, Andrej Fon, Ina Puntar, Tea Vidmar, Tijana Stanković, Matija Schellander, Susanna Gartmayer, Margarethe Maierhofer-Lischka, Henrik Olsson, Raphael Roginski, Ryuzo Fukuhara, etc.

Jasna Kolar (1995) is a saxophonist, active in various ensembles of classical, jazz and improvised music. After graduating in music at First High School in Celje under the mentorship of prof. Aleš Logar she continued her education at the Conservatory of Music and Ballet Ljubljana under the mentorship of prof. Klemen Kotar. She regularly performs with Olfamoštvo, while as a member of Subconscious.Rituals she played at the Jazz Cerkno Festival in 2018 and at the Jazzinty workshop in 2018. She also performed at the Zvokotok and Neforma festivals, Friforma and Sound Explicit 2017 with a music ensemble Dré Hočevar Coding of Evidentiality.

Jelena Rusjan (1979) graduated from the Department of Acting of the Academy of Performing Arts in Sarajevo. In 2004 she moved to Ljubljana, where she – as an actress and dancer – participated in numerous performances, including European co-productions. In 2009 she created her first play Škrip Orkestra, in 2013 another one, Škrip Inc., which was co-produced by Maska Institute and Centre for urban culture Kino Šiška. In 2016, she completed her Škrip Trilogy with the performance ÜberŠkrip at the Mladinsko Theatre. In 2012 she founded the band Trus!, where she plays bass and sings. In 2014, as a bassist and vocalist, she joined Borghesia. She lives and works in Ljubljana.

Nina Farič alias Kikiriki has been for already twenty years active in different musical groups and collectives. First as a vocalist, later as an instrumentalist and since 2009 as a solo noise performer. She focuses on experimenting with live-produced sound from mostly analogue synthesisers and do-it-yourself circuits. Under the name Kikiriki, ten issues were published. Most of the sound is recorded live, at studios or concerts. In addition to experimental sounding she is also a DJ at the collective Dubomb under the name Madamdub.

Tina Jenko (1972) is a drummer. She plays drums occasionally, and occasionally she plays them regularly. The plants love her officially, and she gives them back their love. Being from the coastal region, she likes weird music if that music is not too weird and there is enough meat in it. According to the horoscope, she is most often an astrologer. She loves to live and work, albeit in Ljubljana.

Details

Date:
16/09/2019
Time:
20:00 - 22:00

Venue

Galerija ŠKUC
Stari trg 21
Ljubljana, Slovenia