Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Rosanda Sajko

29/09/2018

10.00: Radijska igra za otroke (in odrasle) ter ustvarjalna delavnica: “A” (1969)

“Nekoč je živela deklica, ki je redila črke”. Res. Tako se prične radijska igra za otroke, ki jo je napisal Frane Puntar, režirala pa Rosanda Sajko, delo, ki – morda še posebej danes, v času monotonih zvočnosti, zreduciranih na glasne in tihe, prijetne in moteče – nudi tudi najmlajši poslušalki in poslušalcu vstop v pestrost zvočnosti posameznih glasov.

Režija: Rosanda Sajko; dramaturgija: Djurdja Flere; tonska mojstrica: Metka Rojc; avtor izvirne glasbe: Urban Koder; Glas: Janez Hočevar; Zelena: Majda Potokar; Modra: Judita Hahn; Rumena: Duša Počkaj; Bela: Jana Osojnik; Rdeča: Branko Starič; Črna: Iva Zupančič; Vijolična: Slavka Glavina; Siva: Alja Tkačev; Zdravnik: Marko Simčič. Trajanje: 35 min. Produkcija: Uredništvo igranega programa, posneto v studiih Radia Ljubljana oktobra 1974.

Poslušalnico bo spremljala ustvarjalna delavnica za otroke.
Dogodek bo potekal v sodelovanju s ciklom Škuceve Packarije (ŠKUC) in 3. programom Radia Slovenija – programom Ars.

20.00: Eksperimentalna radijska igra: pogovor in poslušalnica

Po pogovoru z avtorico o njenem delu, pogojih ustvarjanja in vodenju Eksperimentalnega studia bomo v poslušalnici predvajali njeno avtorsko radijsko igro Etude za Svita.

Biografija: Rosanda Sajko se je po končani slavistiki na Filozofski fakulteti vpisala na Oddelek za režijo Akademije za igralsko umetnost in se še med študijem zaposlila na Radiu Ljubljana. Med leti 1954 in 1999 je režirala več kot 360 radijskih iger in več kot dvakrat toliko drugih radijskih oddaj. Kot režiserka je bila v gosteh domala v vseh radijskih ustanovah nekdanje Jugoslavije, pa tudi v tujini. Prejela je številne nagrade. V zadnjih letih svojega službovanja se je kot vodja Eksperimentalnega studia Radia Ljubljana posvetila raziskovanju slušnih fenomenov. Svoja razmišljanja je večkrat predstavila tudi na domačih in evropskih strokovnih srečanjih.

10.00: “A” (1969): a Radio Play for children (and adults) and a Creative Workshop

“Once there was a girl who bred letters”. She really did. This is how the radio play for children, written by Frane Puntar and directed by Rosanda Sajko, begins, the work that – especially today, in an era of monotonous sounds, reduced to loud and quiet, pleasant and disturbing – offers even the youngest listeners an entrance to the richness of sounds of individual voices.

Directed by: Rosanda Sajko; dramaturgy: Djurdja Flere; sound engineer: Metka Rojc; author of original music: Urban Koder; voice: Janez Hočevar; Green: Majda Potokar; Blue: Judita Hahn; Yellow: Duša Počkaj; White: Jana Osojnik; Red: Branko Starič; Black: Iva Zupančič; Purple: Slavka Glavina; Grey: Alja Tkačev; Doctor: Marko Simčič. Duration: 35 min. Production: Feature Program Editorial department, recorded in the studios of Radio Ljubljana in October 1974.

The listening room will be accompanied by a creative workshop for children.
The event will be held in cooperation with Škuceve Packarije (ŠKUC) and Radio Slovenia Third Channel – Program Ars.

20.00: An Experimental Radio Play: Artist talk and a listening room

After talking with the author about her work, the conditions for creating and managing the Experimental Studio, we will listen to her authorial radio play Etudes for Svit in the listening room.

Biography: After graduating in Slavic studies at the Faculty of Arts, Rosanda Sajko enrolled in the Directing Department of the Academy of Dramatic Arts, and while she was still studying she got a job at Radio Ljubljana. Between 1954 and 1999, she directed more than 360 radio plays and more than twice as many other radio shows. As a director, she worked in nearly all radio stations of the former Yugoslavia, but also abroad. She has received numerous awards. In the last years of her career, she devoted herself to researching sound phenomena as the head of the Experimental Studio of Radio Ljubljana. She has also presented her ideas on regional and European expert meetings.

Photo ©Voranc Vogel

Details

Date:
29/09/2018

Venue

Galerija ŠKUC
Stari trg 21
Ljubljana, Slovenia