simpozijski festival zvočnih umetnosti
sound arts symposium-festival

TOPOGRAFIJE ZVOKA

TOPOGRAPHIES OF SOUND

6. – 8. september 2022
Ljubljana